Barn i Gulag

Better GulagFörfattaren berättar om sin uppväxt på barnhem i Gulag under Stalintiden. Julian Better föddes i december 1937 i ett fängelse i Moskva där hans mor satt fängslad. Fadern, också han i fängelse,  avrättades fyra dagar efter sonens födelse men det dröjde många år innan hans familj fick reda på vad som hänt honom. Julians föräldrar var polacker men hade på grund av sitt politiska engagemang tvingats fly till Sovjetunionen. Efter några år i landet fängslades båda, anklagade för spioneri.

Julian och hans mor skickas iväg österut från Moskva och hamnar först i olika övergångsläger innan de kommer till republiken Komi på gränser till Uralbergen. Här fanns den största koncentrationen av Gulagläger på 1930-talet. De tvingades till ett liv av umbäranden och svält. Efter ett par år skildes mor och son åt och Julian fick först bo på barnhem och sedan i fosterhem.

Den här skildringen var väl varken bättre eller sämre än andra liknande skildringar. Jag kan väl säga att jag ibland är lite skeptisk när det gäller skildringar ur ett barns perspektiv. Jag förundras alltid över att de kommer ihåg detaljerade händelser och samtal, även när de bara är några år gamla. Själv kommer jag bara ihåg små fragment av händelser innan jag började skolan.

Annonser